event image event image

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie uzupełnionego formularza oraz wpłata kwoty z pozycji „Suma kosztu udziału zgłoszonych osób” do 17.03.2022 r. (warunek dokonania wpłaty przed szkoleniem nie dotyczy członków wspierających PTPiREE), na konto PTPiREE nr 30 1090 1362 0000 0000 3601 8167 w SANTANDER Bank Polska. Formularza jest jednoznaczne z obciążeniem Państwa firmy kosztami uczestnictwa. Istnieje możliwość bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu pod warunkiem przesłania na adres teszner.k@ptpiree.pl pisemnego zgłoszenia rezygnacji najpóźniej do 18.03.2022 r. Nieprzesłanie pisemnej rezygnacji na wskazany adres e-mail lub przesłanie rezygnacji po tym terminie spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.

Koszt udziału w szkoleniu on-line „Projektowanie linii kablowych 110 kV”
wynosi 600,00 zł netto + 23% VAT (738,00 zł brutto) od uczestnika i obejmuje:
dostęp do szkolenia online, dostęp do listy dyskusyjnej online, materiały w postaci elektronicznej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem:

Zgłoszenie on-line:

Pliki do pobrania: