event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
zaprasza na szkolenie on-line

Projektowanie linii kablowych 110 kV.
Linie kablowe wysokich i najwyższych napięć w teorii i w praktyce

22 marca 2022 r., godz. 9:30-14:00

 

 

Cel Szkolenia / Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla użytkowników, wykonawców i projektantów systemów kablowych wysokich i najwyższych napięć. Ma na celu zapoznanie uczestników z budową, instalacją i eksploatacją kompletnych systemów kablowych. W dalszych częściach szkolenia przedstawione zostaną obliczenia parametrów elektrycznych i mechanicznych oraz sposoby doboru systemu kablowego do warunków pracy. Przedstawiony materiał pozwoli początkującemu ale i średniozaawansowanemu użytkownikowi systemów kablowych na pogłębienie wiedzy z tego zakresu.

Prelegent

Dr inż. Andrzej Cichy - współautor poradnika m.in. dla projektantów, wykonawców i operatorów systemów kablowych o tytule „Wytyczne projektowania linii kablowych 110 kV” wydanego w roku 2019 przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, kilku publikacji z listy filadelfijskiej oraz różnego rodzaju publikacji i prezentacji na konferencjach w kraju oraz za granicą. W ramach swej działalności zawodowej w latach 2002 – 2005 w PKP Energetyka zdobył doświadczenie w zakresie pomiarów i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystywanych w kolejnictwie, m.in. linii kablowych średnich i niskich napięć oraz prostowników trakcyjnych. Następnie, dzięki pracy dla Tele-Fonika Kable S.A., nabył szerokie doświadczenie w zakresie doboru, wyceny, instalacji, eksploatacji oraz badań systemów kablowych wysokich i najwyższych napięć na terenie kraju i za granicą.


Informacje i zgłoszenia

  • Udział w webinarium jest odpłatny – koszt udziału to 600 zł netto + 23% VAT od uczestnika.
  • Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 17.03.2022 r.
  • Przed szkoleniem (24 godziny oraz 1 godzinę przed rozpoczęciem) zgłoszeni uczestnicy otrzymają na adres e-mail podany w zgłoszeniu zaproszenie z linkiem do szkolenia.
  • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z aktualnych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
  • W przypadku zerwania połączenia z webinarium prosimy ponownie wejść na platformę korzystając z linka otrzymanego pocztą e-mail.
  • Dodatkowe informacje: Kasper Teszner, tel. +48 61 846-02-10, tel. kom. 502-861-184, e-mail: teszner.k@ptpiree.pl

PTPiREE nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia.
Treść szkolenia on-line i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.