event image event image

Projektowanie linii kablowych 110 kV. Linie kablowe wysokich i najwyższych napięć w teorii i w praktyce

Program szkolenia

9:30-10:30

Część I. Kable WN i NN

 
 1. Konstrukcje kabli najczęściej spotykane w Polsce:
 • konstrukcje kabli instalowanych na stałe,
 • konstrukcja kabli przenośnych lub instalowanych tymczasowo,
 • konstrukcje specjalne.
 1. Konstrukcja typowego kabla WN spotykanego w Polsce:
 • żyła robocza kabla,
 • obwój na żyle roboczej,
 • wytłaczany ekran półprzewodzący na żyle roboczej,
 • wytłaczana izolacja robocza,
 • Wytłaczany ekran półprzewodzący na izolacji roboczej,
 • uszczelnienie wzdłużne.
 1. Proces produkcji kabli wysokich i najwyższych napięć:
 • produkcja i przygotowanie żył roboczych,
 • wytłaczanie układu izolacyjnego w technologii łańcuchowej CCV,
 • wytłaczanie układu izolacyjnego w technologii pionowej VCV,
 • nakładanie żył powrotnych,
 • wytłaczanie powłok kabli,
 • kontrola międzyoperacyjna półproduktów.
 1. Wymagania dotyczące konstrukcji kabli według najczęściej wymienianych i stosowanych norm (IEC i PN-HD).
 2. Badania fabryczne (rutynowe i odbiorcze) według najczęściej wymienianych i stosowanych norm (IEC i PN-HD):
 • zakres badań,
 • wymagania.
 1. Certyfikacja kabli WN według norm IEC i PN-HD:
 • zakres certyfikacji,
 • wymagania.

10:30-10:40

Przerwa

10:40-11:40

Część II. Osprzęt kablowy WN i NN

 
 1. Typy osprzętu kablowego najczęściej spotykane na ryku Polskim:
 • głowice kablowe,
 • mufy kablowe,
 • skrzynki połączeniowe,
 • ograniczniki przepięć,
 • osprzęt dodatkowy.
 1. Konstrukcje specjalne:
 • osprzęt do pracy w warunkach odmiennych od standardowego,
 • różnice w stosunku do osprzętu standardowego.
 1. Wymagania dotyczące konstrukcji osprzętu kablowego według najczęściej wymienianych i stosowanych norm (IEC i PN-HD)
 2. Badania fabryczne (rutynowe i odbiorcze) według najczęściej wymienianych i stosowanych norm (IEC i PN-HD):
 • zakres badań,
 • wymagania.
 1. Certyfikacja osprzętu kablowego WN według norm IEC i PN-HD.

11:40-11:50

Przerwa

 

11:50-12:50

Część III. Systemy kablowe WN i NN

 
 
 1. Elementy składowe systemu kablowego.
 2. Dobór poszczególnych elementów systemu kablowego:
 • ze względu na pełnioną funkcje,
 • ze względu na warunki pracy lub wymagania użytkownika.

Część IV. Obliczenia parametrów systemów kablowych WN i NN

 1. Parametry elektryczne systemów kablowych WN i NN.
 2. Parametry przesyłowe systemów kablowych WN i NN.
 

12:50-13:00

Przerwa

 

13:00-14:00

Część V. Instalacja i eksploatacja systemów kablowych WN i NN

 
 
 1. Wytyczne do układania systemów kablowych WN i NN.
 2. Badania systemów kablowych WN i NN.
 • przegląd metod badań pomontażowych dostępnych na rynku,
 • procedura badań pomontażowych według norm,
 • procedura badań eksploatacyjnych,
 • lokalizacja miejsca uszkodzenia linii.
 1. Wytyczne co do eksploatacji systemów kablowych WN i NN.
 2. Monitoring pracy systemów kablowych WN i NN:
 • monitoring temperatury systemów kablowych WN i NN,
 • monitoring wibracji systemów kablowych WN i NN.
 1. Parametry mechaniczne systemów kablowych.
 
14:00 Zakończenie szkolenia